Radca prawny — Góra

Marcin Bartkowiak to radca prawny prowadzący kancelarię w Lesznie, który współpracuje również z Klientami z Góry i okolicznych miejscowościach. Zajmuje się reprezentacją interesów stron przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także stosownymi urzędami czy organami administracji publicznej. Wraz z pracownikami kancelarii prawnik współpracuje zarówno z osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi. Udziela merytorycznego wsparcia Klientom indywidualnym i biznesowym: przedsiębiorcom, przedstawicielom spółek prawa handlowego.

Znak sędziego w ręce

Zakres podejmowanych działań jest uzależniony od danej sprawy: jej przebiegu, a także możliwości i ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Bez względu na zakres regulacji do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Klientów. Na każdym etapie działania — zarówno procesowego, jak i nieprocesowego — wyjaśniamy niezrozumiałe zagadnienia, przedstawiamy konkretne rozwiązania wraz z omówieniem ich skutków.

 

Zakres usług

Radca prawny specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego: obsługa dotyczy rozwodów separacji, ustalenia opieki nad dziećmi, a także obowiązku alimentacyjnego czy przysposobienia;
  • prawa pracy: reprezentujemy interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Doradzamy w kwestiach związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także z mobbingiem czy zaległościami w wypłacie wynagrodzenia;
  • prawie gospodarczym i prawie spółek handlowych: udzielam porad dotyczących zakładania i legalnego prowadzenia działalności gospodarczej w wielu obszarach. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z zawieraniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem spółek prawa handlowego.

Udzielamy merytorycznego wsparcia w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych i aneksów do nich. Wyjaśniamy kwestie wynikające z prawa spadkowego, prawa administracyjnego. Sporządzamy także pisma procesowe, opinie prawne, wypełniamy stosowne formalności.