Radca prawny — Gostyń

Marcin Bartkowiak to radca prawny mający kancelarię w Lesznie, ale współpracujący również z Klientami z Gostynia i okolicy. Wraz z pozostałymi pracownikami zapewnia obsługę prawną osób fizycznych i prawnych. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców, spółek z o.o., spółek komandytowych, akcyjnych czy komandytowo-akcyjnych. Zapewniamy obsługę zarówno w zakresie udzielania pojedynczych porad prawnych, które dotyczą wybranego zagadnienia prawnego, jak i bieżące wsparcie dla Klientów indywidualnych i biznesowych.

Waga

Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych, przygotowywaniem opinii prawnych, a także wypełnianiem formalności, związanych z przebiegiem postępowania. W trakcie współpracy wyjaśniamy Klientom niezrozumiałe zagadnienia, tłumacząc możliwości i konsekwencje wynikające z działania konkretnych instrumentów prawnych. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, urzędami, a także przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym.

Do każdej współpracy podchodzimy w indywidualny sposób, uwzględniając stopień złożoności sprawy i indywidualne potrzeby Klientów. Podczas działania udzielamy wsparcia merytorycznego w zakresie omawianych zagadnień prawnych. Doradzamy w kwestii wyboru konkretnych rozwiązań w oparciu o doświadczenie w branży i stosowne kwalifikacje zawodowe.

 

Specjalizacje

Radca prawny Marcin Bartkowiak specjalizuje się w zagadnieniach związanych z:

  • prawem cywilnym,
  • prawem rodzinnym i opiekuńczym,
  • regulacjami dotyczącymi spadków,
  • prawem pracy,
  • prawem administracyjnym,
  • windykacją należności,
  • prawem gospodarczym, kodeksem spółek handlowych.

W związku z szerokim zakresem specjalizacji zajmujemy się sporządzaniem i konstruowaniem umów cywilno-prawnych, odzwierciedlających faktyczną wolę stron, a także przygotowywaniem aneksów do już zawartych zobowiązań. W ramach prawa rodzinnego prowadzimy sprawy rozwodowe, a także poruszamy zagadnienia związane z separacją, obowiązkiem alimentacyjnym czy ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

W ramach rozwiązywania problemów, wynikających z regulacji prawa spadkowego, zajmujemy się reprezentacją interesów zarówno testatora, jak i testujących, uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Reprezentujemy również interesy pracowników i pracodawców w związku z zagadnieniami poruszanymi w kodeksie pracy.

Reprezentujemy interesy przedsiębiorców i osób prywatnych w związku z prawem gospodarczym, administracyjnym i windykacją należności — zarówno w ramach działań o charakterze pozasądowym, jak i procesowym.