Prawo pracy

Wspieramy pracodawców i pracowników w zakresie prawa pracy, w tym reprezentujemy stronę przed komornikami, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Pomagamy ustalić istnienie stosunku pracy oraz ingerujemy w przypadku rozwiązania umowy, które nastąpiło niezgodnie z prawem. W tym zajmujemy się odszkodowaniami za wypadek przy pracy i uregulowaniem zaległej zapłaty za pracę lub ekwiwalentu wskutek niewykorzystanego urlopu.

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Pomagamy pracownikom uzyskać rekompensatę za zdarzenie w pracy, które wywołało uszczerbek na ich zdrowiu lub mieniu. Wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy pokazało nam, że wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, kiedy może otrzymać odszkodowanie i jaki jego rodzaj im przysługuje. Poniżej wymieniliśmy typy rekompensaty w ramach odszkodowania za wypadek przy pracy, jakie uzyskujemy dla naszego klienta lub jego rodziny.

  • Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, w tym zwrot kosztów za zakupione leki, środki medyczne i wizyty u lekarzy.
  • Renta wskutek utraty zdolności do dalszego wykonywania pracy.
  • Zadośćuczynienie, będące świadczeniem pieniężnym, dla osoby poszkodowanej za doznaną krzywdę (fizyczną i psychiczną) oraz rodziny, jeśli w czasie wypadku utraciła bliską osobę.
  • Zwrot kosztów, które poszkodowany mógł uzyskać, gdyby nie doświadczył wypadku.