Radca Prawny prawo gospodarcze — Leszno

Marcin Bartkowiak to radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym, współpracujący z Klientami z Leszna i okolicznych miejscowości. Prawo gospodarcze to dziedzina, zajmująca się regulacją oddziaływania państwa i organów, działających w jego imieniu, na sferę gospodarczą. Normy prawne wskazują więc prawa i obowiązki przedsiębiorców, których spełnienie jest wymogiem legalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym z najważniejszych elementów, dotyczących prawa gospodarczego, jest kodeks spółek handlowych. Ten reguluje kwestie dotyczące sposobu zakładania, funkcjonowania i organizacji, a także rozwiązywania różnego rodzaju bytów prawnych takich jak:

  • spółki partnerskie,
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki akcyjne,
  • spółki z o.o.,
  • spółki komandytowo-akcyjne.

Doradzamy w kwestiach związanych nie tylko z samymi spółkami, ale także z innymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy w pełnym zrozumieniu przepisów dotyczących sposobu założenia czy prowadzenia działalności. Zakres działań i ich forma są uzależnione od indywidualnej sytuacji Klienta.

 

Prawo gospodarcze — zakres usług

Zajmujemy się sprawami przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, w tym obsługujemy podmioty gospodarcze. Udzielamy jednorazowych porad, aby rozwiązać konkretny problem prawny, ale oferujemy również bieżącą obsługę prawną firmy. Współpracujemy zarówno z małymi i średnimi przedsiębiorcami, jak i korporacjami i organizacjami o rozległym zakresie działania. Na każdym etapie współpracy zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Głównym obszarem naszej działalności jest obsługa prawna w procesie zakładania spółek prawa handlowego, a także ich przekształcania czy likwidacji. Zapewniamy też uregulowania prawne związane z ich funkcjonowaniem, w tym w związku z kwestiami podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów i akcji oraz sprzedaży lub obciążenia ich.

Zajmujemy się również obsługą spółek, których działalność jest regulowana poprzez zawarcie stosownej umowy. Z tego względu przygotowujemy i opiniujemy m.in. statuty firm i umowy zawarte z członkami zarządu oraz prokurentami. Zajmujemy się również przygotowaniem zgromadzeń np. walnych, w tym opracowujemy protokoły i projekty uchwał. Reprezentujemy również interesy Klientów w postępowaniu sądowym w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej członków spółek.

Reprezentujemy Klientów przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi i komornikami — radca prawny: windykacje. Wspieramy również klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Opracowujemy dokumenty o ogłoszenie upadłości i zapewniamy obsługę w toku tego procesu.