Radca prawny — Rawicz

Marcin Bartkowiak to radca prawny prowadzący kancelarię w Lesznie, który współpracuje również z Klientami z miejscowości Rawicz. Wraz ze współpracownikami zapewnia obsługę zarówno Klientów indywidualnych, jak i biznesowych: przedsiębiorców, spółek (akcyjnych, z o.o., komandytowych, komandytowo-akcyjnych). Specjalistyczne wsparcie merytoryczne polega na bezpośrednim kontakcie z Klientami, wypełnianiu formalności związanych z powierzonym zadaniem, a także bieżącym informowaniu na temat przebiegu postępowania czy pojawiających się w czasie jego trwania sytuacjach, budzących wątpliwości.

Notowanie

Na bieżąco tłumaczymy zagadnienia prawne, które są niezrozumiałe, aby Zleceniodawcy byli w pełni świadomi swojej sytuacji prawnej, konsekwencji i szans, które z niej wynikają. Specjalizuje się w sprawach, związanych z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, a także zagadnieniami dotyczącymi prawa rodzinnego, podziału majątku wspólnego, kwestii uregulowania opieki nad dziećmi.

Specjalizujemy się również w:

Reprezentujemy interesy stron — małżonków, członków rodziny, testatorów i testujących, osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. W przypadku prawa pracy radca prawny ma doświadczenie zarówno w reprezentacji pracownika, jak i pracodawcy. W sprawach, związanych z rozwodem, w których nierzadko chodzi o dobro dzieci, kierujemy się empatią i zrozumieniem. Do każdego zlecenia podchodzimy w indywidualny sposób, opierając jego przebieg na dialogu.

 

Zakres usług

Sporządzamy pisma procesowe, dokumentację związaną z windykacją należności czy opinie prawne. Udzielamy jednorazowych porad prawnych, a także nawiązujemy stałe współprace w zakresie obsługi osób fizycznych i osób prawnych. Zakres merytorycznych działań jest uzależniony od sytuacji Klienta. Zapewniamy reprezentację interesów Zleceniodawców przed organami administracji państwowej, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym.