Radca prawny rozwody — Leszno

Radca prawny Marcin Bartkowiak wraz ze współpracownikami zajmuje się rozwodami. Kancelaria znajduje się w Lesznie, ale działamy również z Klientami z okolicznych miejscowości. Zgodnie z prawem rozwód może nastąpić z woli każdego z małżonków, gdy doszło między nimi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jako pożycie małżeńskie należy rozumieć, zgodnie z przepisami prawa, że doszło do rozpadu więzi między mężem i żoną — chodzi tutaj o każdy rodzaj więzi, a więc zarówno o więzi uczuciowe, fizyczne, jak i gospodarcze.

W takich sytuacjach jeden z małżonków lub oboje decydują się na zakończenie związku małżeńskiego. Niekiedy jest to poprzedzone separacją, czyli sytuacją, w której ze względu na zupełny rozkład pożycia któryś z małżonków wnosi do sądu wniosek o ustalenie separacji. Zarówno separacja, jak i sam rozwód, wymagają spełnienia określonych prawem wymogów, a także wypełnienia stosownych formalności. Aby mieć pewność, że zostały one prawidłowo sformułowane i faktycznie odzwierciedlają wolę stron, warto skonsultować sprawę ze specjalistą, zajmującym się na co dzień tego rodzaju zagadnieniami.

 

Zakres usług

W związku ze sprawami rozwodowymi zajmujemy się czynnościami sądowymi, a także pozasądowymi. Do czynności pozasądowych w związku z trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego należą:

  • udzielanie porad prawnych w związku z przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • zawieranie ugód w kwestii podziału majątku wspólnego,
  • ustalanie wspólnej opieki nad dziećmi,
  • sporządzania planu wychowawczego dotyczącego dzieci,
  • przygotowywanie porozumień rodzicielskich ustalających wzajemnie prawa i obowiązki związane z władzą rodzicielską, kontaktami oraz alimentami.

 

Istnieje również szereg czynności sądowych, które zmierzają do orzeczenia rozwodu. Są nimi kolejno:

  • sporządzenie pozwu rozwodowego,
  • zabezpieczenie interesów na czas trwania postępowania poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń w trakcie trwania procesu,
  • złożenie i uzupełnienie akt dotyczących sprawy,
  • dołączanie do akt pism procesowych w trakcie toczącego się postępowania sądowego,
  • reprezentacja Klienta w trakcie rozpraw sądowych.

Poszczególne czynności, jak np. sporządzenie pozwu rozwodowego, są wykonywane przez strony. Aby pozew spełniał wymogi prawne, warto skonsultować jego treść z radcą prawnym specjalizującym się w rozwodach. Specjalista w trakcie całego postępowania będzie działał w interesie Klienta, opierając się na obowiązujących przepisach prawa i etyce zawodowej.

 

Sporządzone pisma

W związku z postępowaniem rozwodowym zajmujemy się przygotowaniem samego pozwu, a także wniosku o podział majątku wspólnego, alimenty, separację czy uregulowanie opieki nad dziećmi. Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny i empatyczny sposób, mając świadomość tego, jak wrażliwymi zagadnieniami są te dotyczące rodziny, opieki nad dziećmi czy samej instytucji małżeństwa. Jeśli podczas procedury rozwodowej dojdzie do podziału majątku wspólnego, nieoceniona może być również pomoc radcy prawnego z prawa gospodarczego, który specjalizuje się w regulacjach, związanych z działalnością przedsiębiorstw.

 

Na czym polega praca radcy prawnego przy rozwodach?

Radca prawny w trakcie przygotowania do rozwodu i podczas całego procesu zajmuje się nie tylko wypełnianiem stosownych formalności. Przygotowuje również Klienta pod względem merytorycznym: objaśnia zawiłe zagadnienia procesowe, tłumaczy krok po kroku przebieg procedury i wskazuje możliwe rozwiązania konkretnych problemów, uwzględniając przy tym opcje, jakie daje obowiązujący porządek prawny.

Pomaga również w skompletowaniu niezbędnych formalności. Obecność radcy prawnego na sali sądowej pozwala nieco ostudzić emocje — prawnik ma obiektywne spojrzenie na całą sprawę. Działa na podstawie przepisów prawa i etyki zawodowej, odsuwając na bok emocje, co często jest trudne, gdy pomiędzy małżonkami doszło do konfliktu czy utraty zaufania.