Radca prawny: prawo rodzinne — Leszno

Marcin Bartkowiak to radca prawny od prawa rodzinnego i opiekuńczego, działający w Lesznie. Prawo rodzinne i opiekuńcze to gałąź prawa cywilnego zajmująca się regulacją majątkowych i niemajątkowych stosunków prawnych między małżonkami, a także stosunkami prawnymi, wynikającymi pokrewieństwa, powinowactwa i przysposobienia. Działania związane z prawem rodzinnym wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i empatii. Dotyczą delikatnych kwestii, w których nierzadko chodzi o dobro dzieci, samych małżonków czy regulację stosunków pomiędzy małoletnimi a rodzicami po rozwodzie.

 

Prawo rodzinne — podstawowe zasady

Z prawa rodzinnego wynikają zasady, które mają nadrzędny charakter podczas spraw, związanych z zagadnieniami dotyczącymi rodziny w sferze prawnej. Jedną z najważniejszych zasad jest zasada dobra dziecka, zgodnie z którą dobro małoletniego należy traktować jako główną wytyczną decyzji podejmowanych na podstawie KRiO (tj. kodeks rodzinny i opiekuńczy). Kolejną niezwykle ważną kwestią jest zasada ochrony rodziny, zgodnie z którą należy chronić rodzinę w trakcie rozwiązywania sporów, jako podstawową komórkę społeczną.

 

Zakres usług związanych z prawem rodzinnym

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z prawem rodzinnym. Zajmujemy się m.in. udzielaniem merytorycznych i rzetelnych porad dotyczących konkretnych zagadnień, a także reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi. Sporządzamy różnego rodzaju pisma i opracowujemy dokumenty. Prowadzimy sprawy, dotyczące takich zagadnień, jak obowiązek alimentacyjny, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej czy ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa.

Do zakresu usług, dotyczących stosunków rodzinnych i opiekuńczych należą:

  • sprawy majątkowe — w tym przypadku reguluje się kwestie związane ze wspólnym majątkiem. Dokonuje się także jego podziału lub ustala nierówność dorobków w nim. Dodatkowo znosi się wspólność majątkową i zwraca nakłady, jakie strona na nie przeznaczyła;
  • zagadnienia dotyczące pochodzenia dziecka — usługi w tym zakresie dotyczą głównie ustalenie macierzyństwa i ojcostwa lub jego zaprzeczenia, a także procedur uznania dziecka, zmiany nazwiska;
  • adopcja, kuratela, opieka — w tym aspekcie prowadzimy sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem, jego przysposobienie lub ustanowienie kuratora, a także kwestii związanych z ubezwłasnowolnieniem;
  • alimenty i władza rodzicielska — sprawy dotyczą ustalenia kontaktów między dzieckiem, a jego prawnymi opiekunami czy rodzicami oraz uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej, a dokładnie jej ograniczenia, przyznania czy też pozbawienia. Radca prawny zajmuje się także wszelkimi sprawami związanymi z roszczeniami alimentacyjnymi, w szczególności w zakresie reprezentacji strony uprawnionej do alimentów jak i strony obowiązanej do alimentacji, a także w zakresie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia alimentów lub ich zmniejszenia. Kwestie alimentacyjne dotyczą relacji pomiędzy małżonkami, a także dziećmi i rodzicami. W przypadku problemów z regularną płatnością zobowiązania warto skorzystać z usług radcy prawnego od windykacji;
  • rozwody — w ich obszarze prowadzimy postępowania sądowe o rozwód oraz dochodzimy unieważnienia małżeństwa lub stwierdzenia jego nieistnienia. Prowadzimy sprawy rozwodowe, uwzględniając przy tym podział majątku wspólnego i obowiązek alimentacyjny. Wnosimy również o separację małżonków. Jeżeli wymaga tego sytuacja, prowadzimy także negocjacje na etapie przedsądowym, aby samo postępowanie sądowe przebiegło w sposób sprawny.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, dostosowując środki działania i ich zakres do sytuacji Klientów.