Prawo spadkowe

Świadczymy szereg usług prawnych związanych ze sprawami spadkowymi, a także reprezentujemy naszych klientów w procesie nabywania praw, które wynikają z dziedziczenia. Głównym obszarem naszej działalności w tym aspekcie jest prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy też stwierdzanie nieważności testamentu, a także kwestie związane z przyjęciem spadku lub jego odrzuceniem. Prowadzimy sprawy opierające się na dziedziczeniu testamentowym, czyli wtedy gdy został sporządzony testament oraz ustawowym, gdy osoba, która zmarła (spadkodawca) nie sporządziła testamentu, a także gdy spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku. W zakres usług wchodzi także prowadzenie spraw o uzyskanie zgody Sądu na odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci, ponieważ bez takiej zgody odrzucenie spadku przez małoletniego jest niemożliwe.