Umowy cywilnoprawne

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie tworzenia umów cywilnoprawnych. Tego typu dokumenty przygotowujemy od początku, po konsultacji z klientem lub opiniujemy i poprawiamy te, jakimi dysponuje i operuje firma. Jesteśmy również otwarci na sporządzenie niestandardowych umów, co wykonujemy na indywidualne życzenie klienta. Nasza pomoc w obszarze prawa kontraktowego dotyczy wszelkiego rodzajów umów, które znajdują się w obrocie gospodarczym oraz bez względu na stronę. Mianowicie wspieramy przedsiębiorców, osoby fizyczne i konsumentów.

 

Regulaminy i statuty firmy

Zajmujemy się także opiniowaniem polityk firmy, jej wewnętrznych statutów i regulaminów. Podobnie jak w przypadku umów cywilnoprawnych – przygotowujemy nowe dokumenty lub poprawiamy istniejące, aby ich treść wspierała interesy przedsiębiorstwa oraz rozwój jego i ludzi pracujących w tym środowisku. Z tej usługi mogą skorzystać zarówno duże korporacje i międzynarodowe organizacje, jak i osoby, które prowadzą niewielką działalność gospodarczą i dążą do rozwoju firmy.

 

Odszkodowania z tytułu umowy

W zakresie prawa kontraktowego świadczymy również doradztwo, które dotyczy uzyskania odszkodowania z tytułu umowy cywilnoprawnej. Najczęściej jest to związane z całkowitym lub częściowym niewykonaniem zobowiązań zawartych w umowie oraz nienależytym ich wypełnieniem. W imieniu pracodawców i pracowników prowadzimy korespondencję przedsądową, czyli na drodze polubownej, a także reprezentujemy stronę przed Sądem Najwyższym, komornikami i sądami powszechnymi.