Radca prawny windykacje — Leszno

Radca prawny zajmuje się kwestiami związanymi z windykacjami w kancelarii, znajdującej się w Lesznie. Oferujemy reprezentację interesów Klientów w trakcie polubownego rozwiązywania sporów w formie zawarcia negocjacji lub ugody. Jeśli jednak taka forma złagodzenia problemów w związku z egzekucją należności nie jest możliwa, zapewniamy reprezentację przed organami sądowymi I i II instancji, przed Sądem Najwyższym, a także przed komornikami.

 

Radca prawny a windykacje — zakres działania

Postępowania windykacyjne co do zasady toczą się przed sądami, jednak ze względu na przewlekłość postępowań wierzyciele coraz częściej sięgają po specjalistyczną pomoc, dzięki której windykacja należności jest możliwa bez zaangażowania sądów powszechnych. W ten sposób minimalizuje się czas niezbędny do dochodzenia należności wynikających np. z prawa spadkowego.

W celu przeprowadzenia windykacji zajmujemy się:

  • sporządzaniem wezwań do zapłaty,
  • przygotowaniem pozwów w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym,
  • prowadzeniem postępowania, którego celem jest wyjawienie majątku dłużnika,
  • sporządzaniem wniosków egzekucyjnych oraz bieżącym kontaktem z komornikami w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji należności.

W szczególnych sytuacjach zajmujemy się również formalnościami związanymi z postępowaniem upadłościowym. Zakres sług dostosowujemy do indywidualnej sytuacji Klientów, stopnia złożoności sprawy, a także egzekwowanej kwoty.

 

Skutki dochodzenia należności

Jeśli mimo podjęcia stosownych negocjacji, nie dojdzie do zawarcia ugody w kwestii spłaty zadłużenia, stosownym działaniem będzie skierowanie postępowania na drogę sądową. W tym celu przygotowuje się pozew o zapłatę. Sąd wówczas wydaje orzeczenie, zobowiązujące dłużnika do zapłaty. Wówczas w imieniu Klienta radca prawny od windykacji składa wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Jeśli dłużnik nie złoży sprzeciwu lub zarzutów od wydanego nakazu zapłaty, po uzyskaniu klauzuli wykonalności składam w imieniu Klienta wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego, a w toku egzekucji pozostaję w bieżącym kontakcie z komornikiem w celu skutecznej egzekucji należności.