Radca prawny — Wschowa

Marcin Bartkowiak to radca prawny prowadzący kancelarię w Lesznie, który współpracuje również z Klientami ze Wschowy i okolicznych miejscowości. Wraz z współpracownikami zapewnia kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek. Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych, podobnie jak adwokaci, którzy reprezentują interesy stron przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej. Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, mają na uwadze interes prawny Klientów ze Wschowy i okolic.

Młotek sędziowski

Zakres usług

Radca prawny specjalizuje się w:

  • prawie gospodarczym i prawie spółek handlowych: wyjaśnia kwestie związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem działalności gospodarczej, a także z powstaniem, organizacją, funkcjonowaniem i sposobem rozwiązania różnego rodzaju spółek;
  • prawie cywilnym: sporządza umowy cywilnoprawne, których celem jest maksymalna realizacja woli stron przy użyciu instrumentów, dopuszczonych przez obowiązujący porządek prawny;
  • prawie rodzinnym: radca prawny od rozwodów sporządza pisma i wypełnia formalności związane z zagadnieniami rozpadu pożycia małżeńskiego, separacji, obowiązku alimentacyjnego, a także przysposobienia i wielu innych;
  • prawie pracy: reprezentuje interesy zarówno pracownika, jak i pracodawcy w kwestii nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę.

Oprócz tego zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z windykacją należności, podejmując działania o charakterze przedsądowym i procesowym. Zajmujemy się reprezentacją interesów Klientów w związku z regulacjami wynikającymi z prawa administracyjnego i spadkowego.