Radca prawny — Kościan

Radca prawny Marcin Bartkowiak wraz z pozostałymi pracownikami kancelarii z Leszna oferuje szeroki zakres usług prawnych dla Klientów z miejscowości Kościan. Zapewniamy wsparcie merytoryczne zarówno na etapie działań procesowych, jak i nieprocesowych. Udzielamy pojedynczych porad prawnych, a także zajmujemy się bieżącą obsługą osób fizycznych, osób prawnych. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców, podmiotów prawa spółek handlowych przed organami administracji publicznej, urzędami, a także sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Prawnik od odszkodowań pomaga również w uzyskaniu rekompensaty za poniesione szkody np. w wyniku wypadku w pracy.

waga z statuą

Sporządzamy pisma procesowe, opinie prawne, a także umowy cywilno-prawne, które w maksymalnym stopniu realizują wolę stron. Opracowujemy również dokumenty, dotyczące sposobu funkcjonowania, zakładania, organizacji i rozwiązywania spółek z o.o., spółek partnerskich, spółek akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, udzielając merytorycznego wsparcia na każdym etapie współpracy. Na bieżąco wyjaśniamy zagadnienia prawne, pojawiające się w trakcie określonej procedury, a także informujemy o możliwościach podjęcia konkretnych kroków i wynikających z nich konsekwencjach prawnych.

 

Specjalizacje

Radca prawny Marcin Bartkowiak wraz ze współpracownikami specjalizują się w:

  • zagadnieniach dotyczących prawa rodzinnego: przygotowujemy pozwy rozwodowe, przeprowadzamy procedury związane z separację, obowiązkiem alimentacyjnym,
  • prawie pracy: podejmujemy działania związane z interesem pracowników i pracodawców,
  • prawie gospodarczym i prawie spółek handlowych: wyjaśniamy kwestie dotyczące legalnego prowadzenia działalności,
  • prawie cywilnym i spadkowym: sporządzamy umowy cywilno-prawne, aneksy do nich, reprezentujemy interesy testatorów i testujących.

Oprócz tego zajmujemy się również prawem administracyjnym i windykacją należności. W związku z tym podejmujemy szereg działań zarówno o charakterze procesowym, jak i pozasądowym.